Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates

Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai nhóm này đối đầu với nhau?Đội New Ultimates là lực luợng đặc nhiệm gồm những người có siêu năng lực dưới sự bảo hộ của chính phủ được giao nhiệm vụ bảo vệ United States. Được lãnh đạo bởi đại tá Carol Danvers, đội chính thức tại thời điểm này gồm: Captain America, Thor, Iron Man và Hawkeye.Avengers là một tổ chức ngầm được Nick Fury chủ động lập nên với những công nghệ được cung cấp bởi Gregory Stark.

Các chương của truyện tranh "Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates "

Truyện liên quan khác

Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates . Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Hành động - Action trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 6 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 27/11/2019 của tác giả truyện tranh Marvel.

Loading...