Rules

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Rules . Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Kịch tính - Drama trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 8 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 01/12/2019 của tác giả truyện tranh Miyamoto Kano.