Pokemon 16: Genesect And The Legend Awakened

Pokemon 16: Genesect And The Legend Awakened

Genesect (ゲノセクト Genesect), 1 pokemon nhân tạo của tem Plasma, tìm đường trở về quê hương và xem tất cả mọi thứ là kẻ thù trừ các con Genesect còn lại, chúng gặp Mewtwo, cũng là 1 pokemon nhân tạo của team Rocket.

Các chương của truyện tranh "Pokemon 16: Genesect And The Legend Awakened "

Truyện liên quan khác

Legend
16 Life

Pokemon 16: Genesect And The Legend Awakened

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Pokemon 16: Genesect And The Legend Awakened . Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Phiêu lưu - Adventure trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 1 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 24/11/2019 của tác giả truyện tranh Z.

Loading...