Sau những xáo động về thành viên và lực lượng quan chức điều khiển, một Biệt Đội Cảm Tử mới đã được thành lập và cuốn vào những nhiệm vụ vô tiền khoáng hậu mới, mở đầu là cuộc đối đầu với những người máy do Liên Bang Nga chế tạo trong dự án quân sự tối tân của mình.

Các chương của truyện tranh "New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử"

Truyện liên quan khác

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử. Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Comic trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 1 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 22/11/2019 của tác giả truyện tranh DC Comics. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện tranh mới để phục vụ các bạn.