Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé

Truyện liên quan khác

Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ. Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Manage anime trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 27 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 02/04/2020 của tác giả truyện tranh Ẩn cư sĩ.

Loading...