Linh Nhận Truyền Thuyết

Linh Nhận Truyền Thuyết

Trâu Nhất từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi thân phận làm nô lệ nên thường xuyên bị đối xử không công bằng cùng ức hiếp. Mắt thấy bạn thanh mai trúc mã Tiểu Tình chết, Trâu Nhất mất đi hi vọng sống, nhưng lại ngẫu nhiên gặp được Nhận linh phong ấn trong linh nhận, trở thành cao thủ tuyệt thế. Để đạt được sức mạnh, Trâu Nhất đồng ý giúp nhận linh giải trừ phong ấn, từ đó bước lên hành trình mạo hiểm đi thu thập bạch linh nhận…

Truyện liên quan khác

Linh Nhận Truyền Thuyết

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Linh Nhận Truyền Thuyết . Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 74 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 22/11/2019 Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 50/74 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...