God Eater - The Summer Wars

God Eater - The Summer Wars

Con người đánh nhau với quái vật + thêm chút ecchi

Truyện liên quan khác

God Eater - The Summer Wars

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh God Eater - The Summer Wars. Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Manage anime trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 7 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 23/11/2019 của tác giả truyện tranh Okiura. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện tranh mới để phục vụ các bạn.