Btooom!

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Btooom!. Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Manage anime trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 88 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 20/11/2019 của tác giả truyện tranh Inoue Junya. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 50/88 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.