Ám Hành Ngự Sử

Ám Hành Ngự Sử

Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.

Truyện liên quan khác

Ám Hành Ngự Sử

Bạn đang đọc tác phẩm truyện tranh Ám Hành Ngự Sử. Đây là một trong nhiều truyện tranh nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Manhwa trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 75 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 06/12/2019 của tác giả truyện tranh Ẩn cư sĩ. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện tranh mới để phục vụ các bạn. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 50/75 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...